Edge II

Antony Gormley

(1950-)

2000. Støpt i jern. 194 x 57 x 29 cm. Verket er en del av Selvaagsamlingen.

2000. Cast iron. 194 x 57 x 29 cm. The artwork is a part of the Selvaag Collection.

Tilbake

Den engelske kunstneren Antony Gormley har gjennom sin nesten 40 år lange karriere jobbet med skulptur. Gjennom sine kunstverk hvor menneskekroppen har vært et sentralt tema, undersøker Gormley hvordan følelser og minner fysisk kommer til syne. Skulpturene, som er støpt i jern, har et stilistisk formuttrykk. Ofte utforsker kunstneren romlige aspekter ved at skulpturene blir plassert i små byrom, landskap, interiører eller som en del av større installasjoner.

Skulpturen Edge II kan sees i sammenheng med Gormleys øvrige skulpturer av menneskekropper, hvor han tar utgangspunkt i sin egen anatomi. Edge II viser en stilisert mannskropp som står rett opp og ned. Armene er strukket ned langs lårene, ansiktet er stilisert, og posituren er bestemt og sikker. Skulpturen er plassert vertikalt ut fra ytterveggen på Astrup Fearnley-museet, hvor den ser rett ned på den store trappen som forbinder de to museumsbyggene. Kontrasten mellom kroppens sikre uttrykk og den truende plasseringen forsterkes av verkets tittel. Edge, eller kant på norsk, er med på å beskrive kontrasten mellom kroppens uttrykk og dens plassering: Den hårfine balansen mellom å være i kontroll eller i fritt fall.

Gormley er en av Storbritannias viktigste nålevende skulptører. Han har blitt tildelt Turner Prize og er utnevnt til Order of the British Empire. Han er Honorary Fellow ved Royal Institute of British Architects og er også en Royal Academician. Han har deltatt på Skulpturbiennalen i Carrara, Sydneybiennalen, Documenta i Kassel og Veneziabiennalen. Han har hatt soloutstillinger ved blant annet Erimitagen i St. Petersburg, Kunsthaus Bregenz, Artium i Álava, Kunsthal Rotterdam, Musée d’Art Moderne i Saint-Etienne, MARCO i Monterrey, Hayward Gallery i London, MADRE i Napoli og National History Museum i Beijing. Antony Gormley bor og jobber i London.

The British artist Antony Gormley has worked with sculpture throughout an almost 40-year-long career. Through artworks in which the human body is a central theme, Gormley investigates how emotions and memories become visible. The iron-cast sculptures are placed in small urban spaces, landscapes, interiors, or as part of larger installations.

The sculpture Edge II can be seen in conjunction with Gormley’s other sculptures of human bodies, in which his starting point is his own anatomy. Edge II presents a stylised male form that is standing straight. The sculpture is placed vertically, and emerges from the outer walls of the Astrup Fearnley Museum, where it looks down at the large staircase that connects the two museum buildings. The contrast between the body’s confident expression and its haunting placement is reinforced by the piece’s title. «Edge» describes the distinction between the body and its position; the fine balance between being in control and in free fall.

Gormley is one of the United Kingdom’s most important contemporary sculptors. He has been awarded with a Turner Prize and given an Order of the British Empire. He is an Honorary Fellow of the Royal Institute of British Architects, and he is a Royal Academician. Gormley has participated in the International Sculpture Biennale of Carrara, the Sydney Biennale, Documenta in Kassel, and the Venice Biennale. He has had solo exhibitions at museums such as the Hermitage in St. Petersburg, Kunsthaus Bregenz, Artium in Álava, Kunsthal Rotterdam, Musée d’Art Moderne in Saint-Etienne, MARCO in Monterrey, the Hayward Gallery in London, MADRE in Naples, and the National History Museum in Beijing. Gormley lives and works in London.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no