Things for a House on an Island

Peter Fischli & David Weiss

(1952-), (1946-2012)

2005. 105 malte objekter av polyuretan. Variable dimensjoner. Tilhører Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark.

2005. 105 carved objects painted in polyurethane. Variable sizes. Belongs to the foundation Tjuvholmen Sculpture Park.

Tilbake

NO – De sveitsiske kunstnerne Peter Fischli og David Weiss begynte å jobbe sammen som kunstnerduoen Fischli/Weiss i 1979. De fikk sitt gjennombrudd på begynnelsen av 1980-tallet med filmer som The Least Resistance og The Right Way. I løpet av sin karriere har de i tillegg til film jobbet med fotografi, skulptur og installasjoner. Med sin kunst tar de for seg hverdagsligheter og banaliteter, som de formidler til publikum med humor og alvor.

Installasjonen Things for a House on an Island er laget spesielt til skulpturparken på Tjuvholmen. Med det monumentale museet i ryggen, tegnet av den anerkjente arkitekten Renzo Piano, står kunstnernes lille grå betonghus ytterst på odden. Huset, som trolig har Oslos beste utsikt, «geiper» humoristisk til det storslåtte museet som får sin utsikt blokkert av denne lille grå betongklossen. Huset som ligger merkelig plassert, delvis hengende over vannet, kan man bare se inn i hvis man går helt bort og kikker gjennom det lille vinduet i døren.

Fordi man er nødt til å kikke inn gjennom en inngangsdør for å se kunstverket, spiller kunstnerne på publikums følelser: Invaderer man noens privatliv? Er det meningen at man skal se inn her? Er dette et kunstverk? Når man ser inn i huset får man heller ikke svar på alle spørsmål. Man ser en hel rekke gjenstander i et salig rot som gir inntrykk av hva slags person som bor der. Man klarer ikke å se hele interiøret, og man får heller ikke sett ut av vinduet som rammer inn utsikten ut over Oslofjorden. Som med mye av Fischli/Weiss sin kunst står man igjen med en rekke spørsmål. Hva er egentlig dette, og var det meningen at jeg skulle se det?

Fischli/Weiss har hatt en stor betydning og innflytelse på den internasjonale kunstscenen, og har stilt ut på sentrale kunstinstitusjoner og museer over hele verden. Noen av museene som har hatt soloutstillinger med kunstnerne de siste årene er Tate Modern i London, Kunsthaus Zürich, Deichtorhallen i Hamburg, Serpentine Gallery i London, Kunsthalle Budapest, The Art Institute of Chicago, 21st Century Museum of Contemporary Art i Kanazawa, og Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i Madrid. Fischli/Weiss har også vunnet Gulløven på Veneziabiennalen og Roswitha Haftmann Prize. I 2012 installerte kunstnerne utendørskulpturen Rock on Top of Another Rock på Valdresflya i Jotunheimen, som en del av prosjektet Nasjonale turistveger.

EN – The Swiss artists Peter Fischli and David Weiss began to work together as the artist-duo Fischli/Weiss in 1979. The pair had its breakthrough in the beginning of the 1980s with films such as The Least Resistance and The Right Way. Throughout their career, Fischli/Weiss have in addition to film, worked with photography, sculpture and installation. They deal with the everyday and the banal in their art, which is communicated to the audience through both humour and solemnity.

The installation Things for a House on an Island is a commissioned work, created especially for the Sculpture Park at Tjuvholmen. With the monumental museum designed by the famous architect Renzo Piano at its back, the artists’ grey concrete house stands at the tip of Tjuvholmen peninsula. The house, which probably has the best view in Oslo, humoristically “pouts” at the grand museum, whose view is blocked by the small grey concrete structure. One can only look into the oddly positioned house, which partly hangs over the water, if one fully approaches it and peeps through the little window in the door.

As the audience is forced to glance through the entrance door in order to see the artwork, the artists play with the audience’s emotions. Am I invading someone’s private life? Am I supposed to look through here? Is this an artwork? Looking into the house, one’s questions are still not fully answered. What one can see is a number of scattered objects and a chaos that gives the impression of what sort of person that lives there. One cannot see the entire interior; neither can one see through the other window in the house, which frames the view of the Oslofjord. As with much of Fischli/Weiss’ art, one is left with a number of questions. What is this really, and was I supposed to see this?

Fischli/Weiss has been of great importance and has had much influence on the international art scene. They have exhibited at central art institutions and museums across the world. Museums that have had solo exhibitions with the artists in recent years include Tate Modern in London, Kunsthaus Zürich, Deichtorhallen in Hamburg, Serpentine Gallery in London, Kunsthalle Budapest, The Art Institute of Chicago, 21st Century Museum of Contemporary Art in Kanazawa, and Museo Nacional Centro de Art Reina Sofia in Madrid. Fischli/ Weiss have also won the Golden Lion at the Venice Biennale and the Roswitha Haftmann Prize. The artists installed the outdoor sculpture Rock on Top of Another Rock at Valdresflya in Jotunheimen in 2012 as part of the project National Tourist Routes in Norway.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no