Untitled

Anish Kapoor

(1954-)

1997. Alabast. 295 x 175 x 128 cm. Verket er en del av Selvaagsamlingen.

1997. Alabaster. 295 x 175 x 128 cm. The artwork is a part of the Selvaag Collection.

Tilbake

Den britisk-indiske kunstneren Anish Kapoor gjorde seg bemerket på begynnelsen av 1980-tallet blant den nye generasjonen unge kunstnere som fornyet og aktualiserte skulptur. Han jobber med materialer som stein, metall og pigment, ofte også i større installasjoner.

Kapoors kunstverk er både monumentale, kontemplative og stille. De inviterer til refleksjon, men også usikkerhet ved at Kapoor leker med visuelle illusjoner. I skulpturene blir det materielle immaterielt og det som virker nært blir fjernt. Spennet mellom det flyktige og ubestandige, gjør at skulpturene ofte er fylt med paradokser.

Untitled tar opp en rekke av de sentrale elementene i Kapoors kunstnerskap. Steinens overflate og form veksler mellom lys og skygge, dybde og flate, og grov og fin tekstur. Dette gjør at steinen både virker hard og myk på samme tid. Intellektet vet at steinen vil være hard om man berører den, men de buede flatene og overflaten skaper en illusjon om mykhet og formbarhet. Kapoor har lenge utforsket slike dikotomier, og hvordan betrakteren er med på å komplettere verket.

På Veneziabiennalen i 1990 representerte Kapoor Storbritannia, og ble tildelt prisen Premio Duemilla. Året etter fikk han den prestisjefulle Turner Prize. Han har hatt soloutstilling ved mange av verdens største museer og institusjoner. Arbeidene hans er innkjøpt av blant annet Museum of Modern Art i New York, Tate Modern i London og Guggenheim i Bilbao. Han har også utført en rekke offentlige utsmykningsoppdrag, som Sky Mirror i Nottingham og Rockefeller Centre i New York, Cloud Gate i Millennium Park i Chicago, og ArcelorMittal Orbit som ble bygget i forbindelse med de olympiske leker i London i 2012. Kapoor har også laget en skulptur som står på stranden i Lødingen i Nordland. Kunstneren bor og jobber i London.

The British-Indian artist Anish Kapoor became noted amongst a new generation of young artists who renewed and actualised sculpture in the early 1980s. Kapoor works with materials such as stone, metal and pigment, and often also produces large installations.

Kapoor’s artworks are both monumental, contemplative and tacit. His works invite to reflection, but in addition provoke an insecurity in that the artist plays with visual illusions. In Kapoor’s sculptures, the material becomes immaterial, and what seems close becomes distant. The span between the ephemeral and impermanent often fills the sculptures with paradox.

Untitled addresses a number of central elements in Kapoor’s oeuvre. The stone’s surface and form alternates between light and shadow, depth and surface, and coarse and fine texture. This results in a stone that seems hard and soft at the same time. The intuition that the stone will be hard to the touch, is contrasted with its curved surfaces and an exterior that creates an illusion of softness and formability. Kapoor has long explored such dichotomies and how the beholder’s role as a participant completes an artwork.

Kapoor represented the United Kingdom at the Venice Biennale in 1990, and was awarded the prize Premio Duemilla. The following year, Kapoor was awarded the prestigious Turner Prize. He has had solo exhibitions at many of the world’s largest museums and institutions, and his works have been acquired by collections including the Museum of Modern Art in New York, Tate Modern in London, and Guggenheim in Bilbao. Kapoor has also executed a number of public sculptural commissions such as Sky Mirror in Nottingham and the Rockefeller Center in New York, Cloud Gate in the Millenium Park in Chicago, and ArcelorMittal Orbit, which was built for the Olympic Games in London in 2012. Kapoor has also made a sculpture that stands at the beach in Lødingen in Nordland in Norway. Kapoor lives and works in London.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no