MOONRISE. east. November.

Ugo Rondinone

(1964-)

2006. Støpt aluminium, brun emalje, tresokkel. Ca. 210 x 130 x 160 cm. Verket er en del av Selvaagsamlingen.

2006. Cast in aluminium, brown enamel, on a wooden plinth. Ca. 210 x 130 x 160 cm. The artwork is a part of the Selvaag Collection.

Tilbake

Den sveitsiske kunstneren Ugo Rondinone jobber med forskjellige teknikker som maleri, tegning, fotografi, video, installasjon og skulptur. Som regel tar kunstneren for seg et tema som han ved hjelp av en bestemt teknikk eller med et bestemt materiale, undersøker gjennom en serie arbeider. Med sine humoristiske, enkle, men virkningsfulle kunstverk evner Rondinone å få publikum til å undres og reflektere i møte med hans kunst. Referansene går gjerne til alt fra pop-kunst og populærkultur, andre kunstnere og historien, orientalsk og afrikansk kunst og til romantikken.

MOONRISE. east. er en serie på 12 skulpturer formet som ansikter, alle med en individuell tittel fra hver av årets måneder. De er støpt i aluminium, malt brune og montert på en base i tre. Overflaten minner om leire, noe som forsterkes av fingermerkene som kan sees over hele hodeformen. MOONRISE. east. har blitt stilt ut over hele verden, blant annet på Yokohamatriennalen i Japan, John and Mary Pappajohn Sculpture Park ved Des Moines Art Center i USA og Jardin des Tuileries i Paris. Rondinone selv har beskrevet serien som en hyllest til månen som et mytisk fenomen, men som i vår tid har mistet denne betydningen.

Skulpturen MOONRISE. east. November, som står i trappene ved inngangen til skulpturparken på Tjuvholmen, møter publikum med et bredt smil. Det stiliserte ansiktet virker både imøtekommende og merkelig. På humoristisk vis minner skulpturen både om et tegneserieliknende monster og en monumental totemfigur.

Ugo Rondinone, som i dag er bosatt og jobber i New York, har stilt ut på sentrale museumsinstitusjoner over hele verden. De siste årene har han blant annet hatt soloutstillinger ved M Museum i Belgia, Public Art Fund på Rockefeller Plaza i New York, Cycladic Art Museum i Athen, Aargauer Kunsthaus i Aarau, MUSAC – Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y Léon, the Institute of Contemporary Art (ICA) i Boston og Sculpture Center i New York. Kunsten hans er innkjøpt av samlinger som Sculpture Center i New York, Saatchi Gallery i London, Migros Museum i Zürich og Musée d’Art Contemporain i Strasbourg.

The Swiss artist Ugo Rondinone works in different media such as painting, drawing, photography, video, installation and sculpture. The artist usually works with a theme, which has been decided upon by working with a particular technique, or by using a particular material. Rondinone then explores this theme through a series of works. With his humoristic, unadorned, but cogent artworks, Rondinone manages to captivate his audience with marvel and reflection. The references stretch as far as from Pop Art and popular culture, through to other artists and history, Oriental and African art, and Romanticism.

MOONRISE. east. is a series of 12 sculptures shaped like faces. They all have an individual title from each month of the year. They are cast in aluminium, then painted brown and mounted on wooden plinths. The surface is reminiscent of clay, something which is reinforced by the finger marks that cover the entire head shape. MOONRISE. east. has been exhibited all over the world, amongst other places at the Yokohama Triennial in Japan, Des Moines Sculpture Park in the United States, and Jardin des Tuileries in Paris. Rondinone has described the series as a tribute to the moon as a mystical phenomenon, a connotation that has been lost in our time.

The sculpture MOONRISE. east. November., which is located on the stairs by the entrance to the Sculpture Park at Tjuvholmen, meets its audience with a wide smile. The stylised face seems both welcoming and uncanny. In a humoristic manner the sculpture is eminiscent of both a cartoonish monster and a monumental totem.

Ugo Rondinone lives and works in New York. He has exhibited at central museums across the world. In recent years he has had solo exhibitions at institutions including the M Museum in Belgium, the Public Art Fund at Rockefeller Plaza in New York, Cycladic Art Museum in Athens, Aargauer Kunsthaus in Aarau, MUSAC – Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y Léon, the Institute of Contemporary Art (ICA) in Boston, and the Sculpture Center in New York. Rondinone’s art has been acquired by collections such as the Saatchi Gallery in London, the Sculpture Center in New York, Migros Museum in Zurich, and Musée d’Art Contemporain in Strasbourg.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no