Spalt

Franz West

(1947-2012)

2003. Malt aluminium. Anker: 355 x 55 x 500 cm. Bøye: 400 x 55 x 400 cm. Tau: 290 x 290 x 600 cm. Verket er en del av Selvaagsamlingen.

2003. Painted aluminium. Anchor: 355 x 55 x 500 cm. Lifebuoy: 400 x 55 x 400 cm. Rope: 290 x 290 x 600 cm. The artwork is a part of the Selvaag Collection.

Tilbake

Den østerrikske kunstneren Franz West fikk sitt gjennombrudd på den internasjonale kunstscenen på 1980-tallet. Hans kunst kan sees i sammenheng med wieneraksjonistene, som forsøkte å bryte konvensjonene innen kunst med sine brutale happenings på midten av 1960-tallet. West, som jobbet med en rekke ulike teknikker som skulptur, maleri, collager, performance, installasjoner og møbler, utfordret de tradisjonelle grensene mellom kunst og betrakter. I tillegg til at kunstverkene skulle oppfattes visuelt, ønsket West at de taktile kvalitetene skulle være tilgjengelig for betrakteren.

Skulpturen Spalt på Tjuvholmen består av tre deler: Et anker, et rep og en livbøye. Alle klassiske symboler på sjøfart. Plassert på stranden rett ved vannet er assosiasjonene til det maritime enkle å oppfatte. Samtidig er skulpturen stilisert og fargebruken frigjort for realisme. I tråd med Wests ønsker er skulpturen plassert slik at de som besøker parken kan se den i forhold til sine omgivelser, man kan ta på den og sitte på den. Slik brytes den tradisjonelle fysiske grensen mellom kunstverk og betrakter.

Franz West har en omfattende utstillingshistorikk som blant annet inkluderer utstillinger på Documenta i Kassel og biennaler verden over. Nylige soloutstillinger har vært på Kunsthaus Bregenz, Lincoln Center i New York, Vancouver Art Gallery, MAK i Wien, Baltimore Museum of Art, Los Angeles County Museum of Art, Museum Ludwig i Köln og MADRE i Napoli. Kunsten hans er innkjøpt i samlinger som Centre Pompidou i Paris, Museum Ludwig i Köln, MAXXI i Roma, Moderna Museet i Stockholm, Museum of Modern Art og Guggenheim museet i New York og Carnegie Museum of Art i Pittsburgh.

The Austrian artist Franz West had his breakthrough on the international art scene in the 1980s. His art can be seen in conjunction with the Vienna Actionists, who in the mid-60s sought to break down conventions through art with the use of brutal happenings. West, who worked with a number of different techniques such as sculpture, painting, collage, performance, installation, and furniture, challenged the traditional boundaries between art and its beholder. The artist’s works are not only supposed to be experienced visually, but West wished for the tactile qualities of his works to be available to their beholders.

The sculpture Spalt at Tjuvholmen consists of three parts – an anchor, a rope and a lifebuoy – all classical symbols of shipping. Positioned at the beach, right by the water, the maritime associations are easy to recognise. The sculpture is, however, simultaneously stylised, and the use of colour liberates the work from realism. Keeping with West’s wishes, the sculpture is positioned so that visitors of the Sculpture Park can see the work in relation to its surroundings; it can also be touched, and sat on. In this way the traditional physical boundary between the artwork and its beholder has been removed.

Franz West has an extensive exhibitionary history, which includes exhibitions at Documenta in Kassel and biennales all over the world. Recent solo exhibitions have been shown at Kunsthaus Bregenz, Lincoln Center in New York, Vancouver Art Gallery, MAK in Vienna, Baltimore Museum of Art, Los Angeles County Museum of Art, Museum Ludwig in Cologne, and MADRE in Naples. West’s art is acquired by collections such as Centre Pompidou in Paris, Museum Ludwig in Cologne, MAXXI in Rome, Moderna Museet in Stockholm, Museum of Modern Art, Guggenheim in New York, and Carnegie Museum of Art in Pittsburgh.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no