White Snow Cake

Paul McCarthy

(1945-)

2011. Bronse. 243,8 x 134,6 x 182,9 cm. Verket er en del av Selvaagsamlingen.

2011. Bronze. 243,8 x 134,6 x 182,9 cm. The artwork is a part of the Selvaag Collection.

Tilbake

Paul McCarthy jobber innenfor et bredt spekter av kunstneriske teknikker som maleri, tegning, skulptur, video, performance og installasjoner. McCarthy tar gjerne utgangspunkt i amerikansk populærkultur og trivielle hverdagshendelser, som i kunstverkene omformuleres med en brutalitet som utfordrer publikums oppfatninger knyttet til temaene.

Skulpturen White Snow Cake i skulpturparken på Tjuvholmen er fra serien White Snow, hvor McCarthy fortsetter eventyrtematikken publikum ble kjent med i serier som Heidi og Pinocchio. Referansene i White Snow går både til det gamle og mørkere eventyret fra 1800-tallet Schneewittchen av Brødrene Grimm, og til det 20. århundrets mer kommersielle versjoner.

I dette verket, som i mange av McCarthys kunstverk, kombineres referanser til populærkultur med en voldelig og seksuell undertone. I White Snow Cake er Disney-gjengivelsen av Snøhvit og de syv dverger omformet til en uhyggelig og svartmalt versjon. Dvergene er deformerte og man kan se at noen har gått løs på dem med ulike redskaper som ligger strødd rundt figurene. Snøhvit er splittet i to figurer som har vokst sammen med treet. Hendene hennes har blitt til grener og ekornet ved siden av henne er forstørret til det ugjenkjennelige. Kunstneren presenterer det kjente og kjære eventyret på en urovekkende måte som får oss til å revurdere innholdet og tematikken i glansbildet de kommersielle versjonene selger til sitt publikum.

McCarthys kunst har blitt vist ved sentrale institusjoner, museer, gallerier og biennaler over hele verden i flere tiår. Blant disse er California College of the Arts, Wattis Institute for Contemporary Arts i San Francisco, Whitney Museum of American Art i New York, Stedelijk Museum voor Actuele Kunst i Gent, Moderna Museet i Stockholm og Haus der Kunst i München. Han har også stilt ut på Berlinbiennalen, Whitneybiennalen og Veneziabiennalen. Paul McCarthy bor og jobber i Los Angeles i California.

Paul McCarthy works with a number of different artistic techniques such as painting, drawing, sculpture, video, performance and installation. McCarthy often uses American popular culture and trivial everyday events as starting points for his artworks. These events are then reformulated to a brutality that challenges the audience’s perception of the explored themes.

The sculpture White Snow Cake in the Sculpture Park at Tjuvholmen is from the series White Snow, in which McCarthy continues the fairy-tale thematic his audience got to know through his series Heidi and Pinocchio. Snow White refers back to both the old and dark 19th century fairy tale Schneewittchen by the Brothers Grimm, and to the more commercial versions of the fairy tale that emerged in the 20th century.

In White Snow Cake, as in many of McCarthy’s artworks, references to popular culture are combined with a violent and sexual undertone. Disney’s Snow White and the Seven Dwarfs is transformed to an unpleasant and dark version. The dwarfs are deformed and different tools with which someone has attacked the dwarfs are scattered around the figures. Snow White is split into two and has grown back together with a tree in the composition. Snow White’s hands have become branches, and a squirrel next to her is enlarged to the unrecognisable. The artist presents the familiar and beloved fairy tale in an unsettling fashion, which makes the audience revaluate the content and thematic in the glossy commercial versions that have been sold to the audience.

McCarthy’s art has for several decades been shown at central institutions, museums, galleries and biennales across the world. Amongst these are California College of the Arts, Wattis Institute for Contemporary Arts in San Francisco, Whitney Museum of American Art in New York, Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent, Moderna Museet in Stockholm, and Haus der Kunst in Munich. McCarthy has also exhibited at the Berlin Biennale, the Whitney Biennale, and the Venice Biennale. McCarthy lives and works in Los Angeles i California.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no